Facebook Twitter Instagram search phone email

Vi ved, at det kan have stor værdi at tale med andre, når man er eller har været udsat for digital vold eller digitale krænkelser.

Det er ikke bare, når man bliver konfronteret med krænkelsen, at den påvirker ens liv. Frygten for at blive konfronteret med den og udskammet er ofte meget indgribende i ens liv og hverdag.

En måde at håndtere denne frygt kan være at dele den med andre. Derfor ser vi et behov for at oprette støttegrupper, hvor man kan tale om sine oplevelser med andre, der har oplevet noget lignende.

Støttegrupper

Formål

Formålet med støttegrupperne er at give deltagerne nyt mod til at komme videre ved at:

  • give deltagerne mulighed for at møde ligesindede og finde ud af, at de ikke er alene med deres oplevelser
  • skabe en rar og tryg atmosfære, hvor deltagerne har mulighed for at tale om det, der er svært og give konstruktiv feedback
  • gruppedeltagerne bakker hinanden op i at håndtere de store følelser, der ofte er forbundet med at have været udsat for digitale krænkelser
  • deltagerne støtter hinanden i at huske, at overgrebet ikke er ens egen skyld, og at det er muligt at få gode sociale og digitale liv igen efter den digitale krænkelse

Deltagelse

For at deltage i en støttegruppe skal du:

  • have været udsat for en digital krænkelse
  • kunne rumme andres oplevelser og problemer
  • være indstillet på at påtage et medansvar for, at gruppen fungerer
  • overholde mødepligten og melde afbud, hvis du er forhindret i at deltage

Støttegrupperne er noget nyt, vi tilbyder i StopChikane. Hvis du er interesseret i at deltage i en støttegruppe, kan du skrive til [email protected] og komme på venteliste. Så snart vi har deltagere nok, kan du få en plads.