Facebook Twitter Instagram search phone email

Digital chikane er altid en del af volden

Når en kvinde kommer til Dansk Kvindesamfunds Krisecentre for at søge hjælp og beskyttelse mod vold, er digital chikane næsten altid en del af volden, fortæller Anne Sture, der er voldsfaglig rådgiver på krisecentret.

Af Christina Alfthan

Anne Sture
Anne Sture, voldsfaglig rådgiver i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

Engang var vold noget, man kunne flygte fra og komme i sikkerhed, fx på et krisecenter. Helt så nemt er det ikke længere, for med digital chikane har volden fået en ny variant, der kan forfølge dig, uanset hvor du er og hele døgnet.

”Den digitale vold er virkelig slem, for den kan komme hele tiden. Det ene øjeblik kommer der måske en sød besked, det næste en trussel. Du ved det aldrig, og kvinder fortæller, de får et jag i maven, hver gang mobilen giver et bip. Det er måske noget, hun har levet med længe, men når hun går fra ham, så eskalerer det. Han har måske taget intime billeder af hende, som han nu truer med at dele, hvis hun forlader ham,” fortæller Anne Sture, der er voldsfaglig rådgiver på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre.

”Chikanen kan ske via mobilen og på de sociale platforme; WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, alle åbninger bliver brugt, så hun kan blive bombarderet. Det er et nyt værktøj til en voldsudøver og en kæmpe stressfaktor for kvinderne. De føler sig som jaget vildt. De kan ikke få fred nogen steder. Derfor bliver alle kvinder, der flytter ind på krisecentret, rådgivet til at slukke mobilen. Også børnenes,” fortæller Anne Sture.

”Vi risikovurderer altid, når en kvinde flytter ind, og vi har oplevet, at kvinderne er blevet sporet gennem børnenes mobiltelefoner. Og så er manden pludselig i området, og så er hun jo ikke sikker her på krisecentret, når hun går ud ad døren,” fortæller Anne Sture.

Når kvinden bor på krisecentret, kan hun få hjælp af StopChikane, så hun kan bruge mobilen uden at blive sporet og få at vide, hvordan man blokerer, og hvordan man opsamler dokumentation, så hun evt. kan politianmelde det. Det er ofte et stort og følelsestungt arbejde, fordi kvinden bliver konfronteret med det, hun helst vil lægge bag sig. Her er StopChikane en stor støtte, og alle kvinder kan få hjælp her.

”Når kvinder ringer til vores rådgivning, så har de jo ikke altid brug for en krisecenterplads, men for rådgivning.  Og uanset hvem jeg taler med, så kommer snakken næsten altid helt naturligt ind på digital chikane. Det er blevet så stort og omfattende. Det kan sagtens være de i første omgang ringer, fordi de er udsat for en anden form for vold, men når vi taler, kan jeg høre, de også er udsat for digital vold,” forklarer Anne Sture og uddyber:

”Vold er ofte en blanding af psykisk, fysisk og digital vold. Næsten alle bliver på en eller anden måde udsat for digitale krænkelser. Jeg spørger ind til det, men det kommer oftest naturligt op af sig selv, fx stalking. Han finder dig på de sociale medier og følger dig på alle de platforme, man er på. Han ringer måske masser af gange, sender tekstbeskeder og bruger det som kontrol og overvågning. Men de kan også få hjælp af StopChikane,” fortæller Anne Sture.