Facebook Twitter Instagram search phone email

Vores samarbejder er vigtige for at få sat fokus på det store omfang af digitale krænkelser og sikre ofrene rettidig hjælp og rådgivning. Mange ved ikke hvor, eller om, de kan få hjælp.

StopChikane er det eneste specialiserede rådgivningstilbud til voksne udsat for digitale krænkelser. StopChikane er støttet af Socialstyrelsen gennem en bevilling på SSA-reserven, som vi fik sammen med Red Barnets Rådgivning, SletDet, til at styrke og koordinere rådgivningsindsatsen for ofre for digitale krænkelser.

SletDet

I samarbejde med SletDet, der rådgiver børn og unge under 18 år, dækker vi alle aldersgrupper, og vi henviser til hinanden, så alle modtager den rette hjælp. Sammen afholder vi en række faste workshops, der tager afsæt i forskellige tematikker, vi møder i vores rådgivninger. Vores fælles workshops styrker kvaliteten i vores rådgivningsarbejde til glæde for de personer, der kontakter rådgivningen.

Politiet

Vi samarbejder med politiet via forskellige politikredse, men især via de enheder der bistår efterforskningen af sager om digitale krænkelser, herunder Nationalt Cyber Crime Center (NC3) og SPOC-enheden. Politiet henviser regelmæssigt voksne til vores rådgivning, der efter at have været udsat for digitale krænkelser og evt. indgivet en officiel anmeldelse, har behov for støtte og hjælp til at håndtere eftervirkningerne.

Vi indgår i det politisk nedsatte netværk mod digitale krænkelser i regi af Politiet. Formålet med netværket er at styrke samarbejdet mellem myndigheder og civilsamfundet samt bidrage til nye tiltag og indsatser, der bekæmper digitale krænkelser på nettet.

Digitalt Ansvar

StopChikane er medlem af paraplyorganisationen, Digitalt Ansvar. Herigennem har vi kontakt til et stort netværk af aktører på det digitale felt, og vi kan holde os opdaterede på nye digitale tendenser og den politiske og juridiske udvikling vedrørende digitale krænkelser.

Trusted partners hos platforme

Mange digitale krænkelser omhandler deling af intimt materiale eller personfølsomme oplysninger uden samtykke. Derfor har det stor betydning for dem, der kontakter os for hjælp, at vi er Trusted Partners hos nogle af de største digitale platforme.

Vores status som Trusted Partner muliggør at vi kan arbejde for at fjerne uønsket intimt og personfølsomt materiale fra platforme. For nuværende er vi Trusted Flaggers hos, eller har lignende aftaler med:

  • Meta (Instagram og Facebook)
  • TikTok
  • YouTube og Google
  • Snapchat
  • Mindgeek (Pornhub, RedTube, Youporn, Tube8)

Samtidig er vi partnere i det globale netværk, StopNCII.org i samarbejde med rådgivninger og organisationer verden over, der arbejder på det digitale felt.

StopNCII.org

Vi er partnere i det globale netværk, der står bag StopNCII.org. StopNCII.org er et tiltag udviklet for at stoppe og forebygge deling af intimt materiale uden samtykke. Via hash-teknologi forhindrer og stopper vi sammen med organisationer fra hele verden, at uønskede billeder og videoer af intim karakter ikke deles på platforme online.