Facebook Twitter Instagram search phone email

StopChikane er et rådgivningstilbud til alle personer over 18 år, der er udsat for digital vold og digitale krænkelser.

StopChikane udspringer af et rådgivningsprojekt hos Dansk Kvindesamfund i 2017, der havde til formål at hjælpe ofre for online chikane, hævnporno og sexisme. Baggrunden for at oprette rådgivningen var, at Dansk Kvindesamfund oplevede en stigning i henvendelser fra personer, der havde behov for hjælp til at håndtere mere komplekse krænkelser online og ikke vidste, hvor de skulle henvende sig. Målet var at tilbyde en gratis, anonym og åben rådgivning, der kunne imødekomme et stigende behov for rådgivning og støtte til ofre for had og krænkelser online.

Det stigende fokus på digitale krænkelser har tydeliggjort, hvor mange former for krænkelser der sker på nettet, og hvor alene ofrene har stået. Udviklingen har medført et behov for, at vi forholder os til en meget bredere vifte af chikanetyper på nettet. Der er blandt andet kommet stort fokus på online hadtale, kvindehad, samt hetz og chikane, der relaterer sig til personers professionelle virke.

I dag har vi et etableret samarbejde med Red Barnets rådgivning SletDet, der tager sig af børne- og unge området, mens vi rådgiver dem, der er over 18 år. Vi er medlem af paraplyorganisationen Digitalt Ansvar og holder os opdateret om digitale tendenser, så vi kan yde en kvalificeret rådgivning om en bred vifte af krænkelser. Vi håber, at nå ud til endnu flere, der er udsat for digitale krænkelser, og måske ikke ved, at der er hjælp at hente.

Rådgiverne

Rådgiverne hos StopChikane har et indgående kendskab til digital vold og digitale krænkelser. De har baggrund i forskellige fagligheder indenfor socialpsykologi, psykoterapi og metoden Response Based Practice samt informationsteknologi.

Rådgivningen holder til på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, og vi trækker således på en solid voldsfaglig viden og mange års erfaring med rådgivning af personer i udsatte situationer. Vores IT-rådgiver bidrager med mere end ti års erfaring inden for IT-support, heraf fem år med rådgivning af chikane- og stalkingudsatte om beskyttelse af privatlivet digitalt.

Formål

StopChikanes vision er, at alle over 18 år, der er udsat for digital vold og digitale krænkelser kan få lettilgængelig rådgivning af høj kvalitet for at mindske skaderne. 

StopChikane som rådgivningstilbud

Formålet er at hjælpe unge og voksne ofre med at få stoppet digitale krænkelser ved at yde en konkret rådgivning, der mindsker skaderne og hjælper offeret videre til en normal hverdag. 

Digitale krænkelser er ofte meget omfattende og eksempelvis intimt materiale dukker op igen og igen. Man plejer at sige, at det er overgreb uden udløbsdato. For at imødekomme det er vores specialiserede rådgivning bred, og vi tilbyder alt fra hjælp til dokumentation og politianmeldelse af krænkelserne til oplysning om lovgivning, kontakt til medieplatforme og omsorgssamtaler. 

StopChikane som samfundsaktør 

Vi arbejder desuden for at understøtte den almene viden om digitale krænkelser, og hvad vi kan gøre for at stoppe dem. 

StopChikane arbejder for at skabe et samfund fri for digitale krænkelser. Digitale krænkelser vedrører hele samfundet, og derfor er det relevant for alle institutioner at have viden om forebyggelse og håndtering af digital vold og krænkelser. Derfor tilbyder vi oplæg til uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, fagforeninger, kommuner og andre relevante aktører.

Desuden er vi en aktiv stemme i den offentlige debat, og vi bruger vores platforme til at arbejde for politisk opmærksomhed på de menneskelige konsekvenser af digitale krænkelser og digital vold. 

Stop digitale krænkelser