Facebook Twitter Instagram search phone email

Guide til anmeldelse af indhold til Google

  1. Gå ind på https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=da, hvorfra man kan rapportere indhold til Google. 
  2. Vælg Google Søgning, eller en anden Google tjeneste, hvis du vil rapportere indhold på andre tjenester. Der skal indsendes seperate meddelelser for hver tjeneste, hvor indholdet vises:
anmeld indhold til google

3. Vælg hvilket af de listede ’problemer’, din anmeldelse omhandler:

anmeld indhold til google

4. Alt efter hvad du vælger, får du en række nye muligheder at vælge mellem. Hvis du fx vælger ‘andet juridisk problem’ vil det være muligt at vælge mellem følgende listede ’problemer’:

anmeld indhold til google

5. Når du har præciseret din anmeldelse, trykker du “Opret anmodning”:

anmeld indhold til google

6. Herefter ankommer du til en side, hvor du først skal udfylde land, navn og mailadresse.

anmeld indhold til google

7. Derefter skal du indsætte de web-adresser (kopier URL-adressen fra dit browserhoved og sæt det ind), hvor indholdet ligger. 

8. Dernæst skal du skrive en tekst, der beskriver, hvorfor indholdet er krænkende. 

Inspiration: 
I denne artikel på mediet xxx har forfatterne delt et personlige informationer om xxx samt usande påstande om, at hun xxx. 

Det er vores opfattelse, at delingen af disse private oplysninger er i strid med § 264d om beskyttelse af privatlivet, da der er tale om uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold.

Det er endvidere vores opfattelse, at de usande påstande om hende er i strid med § 267 om æreskrænkelse. 

Der anmodes derfor om, at indholdet fjernes. 

9. Derefter skal du indsætte teksten med det krænkende indhold. Hvis der er tale om et billede eller en video, skal dette materiale beskrives udførligt. 

anmeld indhold til google

10. Til sidst skal du skrive under med dit fulde navn og trykke på ’send’

anmeld indhold til google