Facebook Twitter Instagram search phone email

Digital chikane er altid en del af volden

Når en kvinde kommer til Dansk Kvindesamfunds Krisecentre for at søge hjælp og beskyttelse mod vold, er digital chikane næsten altid en del af volden, fortæller Anne Sture, der er voldsfaglig rådgiver på krisecentret.