Facebook Twitter Instagram search phone email

Vi hjælper krisecentre

 • med digital sikkerhed på krisecentret
 • med at sikre gode procedurer for beboernes digitale sikkerhed
 • med sparring og vejledning i forhold til specifikke sager
 • med rådgivning af beboere om digital vold og digitale krænkelser

Vi har udviklet anbefalinger til digital sikkerhed specifikt til krisecentre. Læs dem længere nede på siden.

Vi har desuden udviklet en huskeliste til digital sikkerhed, når en ny beboer flytter ind. Skriv os en mail for at få huskelisten tilsendt.

Hvad er digital vold?

Digital vold er en form for psykisk vold, som foregår digitalt dvs. på sociale medier og andre steder på internettet, men også via telefoner eller andre elektroniske enheder. Digital vold er når nogen udsætter dig for digitale krænkelser og overgreb, hvor du bliver nedgjort, ydmyget, manipuleret, truet eller isoleret med et formål om at kontrollere dig eller begrænse dit liv.

Den digitale vold kan indebære digitale krænkelser såsom deling af intime billeder eller videoer uden samtykke samt trusler om at dele det intime materiale eller begå fysiske overgreb. Det kan også indebære rygtespredning, oprettelse af falske profiler i dit navn, og deling af dine private kontaktoplysninger, som fører til uønskede kontaktforsøg og chikane. Derudover kan det være cyberstalking, hvor du kontaktes på alle platforme, overvågning af din fysiske og digitale færden via GPS eller de såkaldte stalkerapps, eller at nogen skaffer sig adgang til dine private beskeder eller anden personfølsom viden via hacking af dine enheder.

Digital vold blandt beboere

En rundspørge blandt landets krisecentre om digitale krænkelser af beboerne viser, at

82%

oplever, at beboere bliver overvåget gennem deres børn (fx via børnenes mobil, iPads eller PlayStation) før eller under deres ophold

80%

oplever, at beboere får delt intimt materiale (fx billeder, videoer eller private beskeder af seksuel karakter) før eller under deres ophold

24%

oplever, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” er klædt på til at støtte og hjælpe beboere udsat for digital vold

92%

mener, det er ”vigtigt” eller ”meget vigtigt” at medarbejderne på deres krisecenter bliver klædt bedre på til at støtte beboerne i forhold til digital vold

StopChikane på krisecentrene

Siden 2017 har vi undervist medarbejdere på krisecentre landet over i digital sikkerhed. Vi har en faglig ekspertise for arbejdet, da vi udspringer af krisecentrene og stadig holder til på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre.

Vi ser blandt andet, at beboere på krisecentre udsættes for:

 • overvågning via sporing på mobilen eller GPS’er installeret fx i tøj eller børnenes legetøj
 • gentagende uønskede opkald og kontaktforsøg på alle medier
 • at der spredes rygter og usande beskyldninger på sociale medier
 • digitale trusler (fx om at intimt materiale bliver delt med venner, familie og kolleger

Anbefalinger til
digital sikkerhed
på krisecentre

Vi anbefaler alle krisecentre at have procedurer for digital sikkerhed. I kan fx stille jer selv følgende spørgsmål: Hvad skal I gøre hver gang en ny beboer flytter ind på krisecentret? Hvordan sikrer I jer, at personen ikke bliver tracket via de såkaldte stalkerapps, fællestjenester eller via børnenes devices. Og hvad kan I gøre, hvis jeres krisecenter har behov for at være ekstra sikret digitalt?

Her er nogle trin, I kan overveje

når en beboer flytter ind

 • Skift kodeord til ALT
 • Luk fællestjenester som eksempelvis iCloud
 • Tildæk kamera på computer og telefon
 • Husk også børnenes elektronik!
 • Hvis beboeren er udsat for digitale krænkelser, gå igennem de 5 gode råd.
 • Tjek alle apps på elektronik – er der noget beboeren ikke selv kender til?
 • Slet alle ukendte venner eller følgere på sociale medier, og gør profiler private. Accepter kun venneanmodninger fra folk du kender
 • Hvis der kommer chikane fra ukendt side – luk af for ukendte numre. Find en vejledning her.
 • Hvis chikane fortsætter, så fortsæt med dokumentation.
 • Sørg for at hemmeligholde kodeord, og hvis voldsudøver har samvær med børnene, så sørg for at koden til børnenes elektronik er anderledes end til eget. Brug evt. en passwordmanager.

hvis I vil styrke krisecentrets digitale sikkerhed

 • Overvej om WiFi-internetadgangen på jeres krisecenter skal ske gennem en VPN, så alle brugere af WiFi (beboere og ansatte) får en offentlig IP et andet sted end krisecentret. Hjemmesider og tjenester på internettet vil logge brugeren som værende et andet sted digitalt. Hvis krisecentret fx befinder sig i Jylland, kan man få en VPN / offentlig IP på Sjælland og omvendt.
 • Støt beboere i at beskytte sig mod overvågning (lokalisering, aflytning og læsning af beskeder) via telenetværket. Mange tjenester kan bruges uden mobiltelefonen er på telenetværket. Hvis beboeren kan undvære muligheden for at modtage opkald og SMS’er, så sæt mobiltelefon i flytilstand og slå kun WiFi til. Eventuelle arbejdsgivere og myndigheder burde med en god begrundelse kunne overtales til at benytte fx WhatsApp eller Signal til kontakt. Se, hvordan du kommer i gang med Signal her.
 • Al kontakt mellem en beboer og dennes advokat bør ske ved hjælp af appen Signal eller WhatsApp (krypteret telefoni uden adgang fra 3. part). Find en guide til installering og brug af den krypterede app Signal her.
 • Til personer der møder op uden at have forberedt sig digitalt kan man bruge en radiodød pose til mobiler og laptops. Så længe devicene er i posen kommunikerer de på ingen måde med omverdenen og kan ikke trackes. Find en guide til, hvordan du selv kan lave en radiodød pose her.